Privacy Policy

Privacy Policy:

 

Deze Privacy Policy is van:

Delcourt Constructies bvba

Lerenveld 24

2547 Lint

BE0724.518.734

 

Delcourt Constructies bvba streeft naar de maximale klantentevredenheid met haar unieke manier van werken. Ook de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, dragen wij hoog in ’t vaandel!

Delcourt Constructies BV drijft inzake handel onder de handelsbenaming “Lumunique” waarnaar de website zal verwijzen.

Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Waar we in dit Privacy beleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd. 

 

Delcourt Constructies BV drijft inzake handel onder de handelsbenaming “Lumunique” waarnaar de website zal verwijzen.

 

Algemeen

Delcourt Constructies bvba erkent het belang van gegevensbescherming en de privacy van haar klanten en bezoekers op de website en zal de persoonsgegevens van de betrokkene met de nodige zorg behandelen en enkel voor de welbepaalde doeleinden. Wij streven er optimaal naar om in regel te zijn met de recente aanpassingen en de Europese Verordening 2016/679 van 27 April 2016, maar ook met de Belgische wet van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jouw ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons verstrekt.

Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Delcourt Constructies bvba om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.

Je account

Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens, btw-nummer voor onze zakelijke klanten, als ook eventueel adres van de maatschappelijke zetel.

We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling of om jouw mening te vragen (zie “jouw mening”).

Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

Online betalen, bestellen en reserveren

Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd werd, als je een bestelling plaatst. We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. Bij een reservatie van goederen zullen we je gegevens opslaan. De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd werd.  

Delcourt Constructies bvba heeft ervoor gekozen om samen te werken met Shopify Payments, voor een vlotte service qua online betalingen.

Als je vragen hebt over hoe zij omgaan met de beveiliging en de verwerking van je gegevens, dan is het makkelijk even door te klikken https://www.shopify.be/juridisch/privacy Net zoals Delcourt Constructies bvba vinden ook zij de privacy en de bescherming van je gegevens belangrijk.

 Inschrijven op de nieuwsbrief

Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we je naam en e-mailadres. Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Je gegeven toestemming kan je steeds intrekken, dit doe je door onderaan onze nieuwsbrieven op “uitschrijven” te klikken.

Jouw Mening

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, horen wij graag jouw mening. Daarom kunnen we je contacteren voor een beoordeling of een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Wij houden de details van de beoordeling bij, alsook wie welke beoordeling schrijft en waar we deze beoordeling voor zullen gebruiken, vb. onze website, Instagram, facebook, linked-in, …

We delen deze mening niet met anderen als jij dit niet wenst!

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen Delcourt Constructies bvba zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid.

Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit in alle transparantie met jou te delen.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat Delcourt Constructies bvba uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Delcourt Constructies bvba, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien Delcourt Constructies bvba failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Delcourt Constructies bvba jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Occasioneel doen wij een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit onder andere; bezorgdiensten, het verwerken van credit/debetkaart betalingen, …  Dit doen we om onze dienstverlening naar jou toe optimaal te laten verlopen. Voor deze externe dienstverlening maken wij strenge afspraken en zullen deze afspraken dan ook contractueel onderbouwen. Deze partijen worden streng gecontroleerd door Delcourt Constructies bvba, om er zeker van te zijn dat jouw privacy beschermd blijft!

Delcourt Constructies bvba verbindt zich er helemaal toe dat wij jouw persoonsgegevens niet zullen verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen!

 

Bewaartermijn van je gegevens

Bij een bestelling ontvang je een factuur deze factuur bewaren we volgens de wettelijke bewaartermijn 7 jaar.

Bij een reservatie bewaren we je gegevens tot je overgaat tot de bestelling, wens je geen bestelling te plaatsen dan behouden wij je gegevens 2 jaar.

 

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant bent van Delcourt Constructies bvba, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

  1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

  1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Delcourt Constructies bvba. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat verwijderen of wijzigen van persoonsgegevens in een aantal gevallen wettelijk niet mogelijk is.

  1. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

  1. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Delcourt Constructies bvba verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

  1. Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan: info@delcourtconstructies.be

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal Delcourt Constructies bvba zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal Delcourt Constructies bvba je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw onlineaccount.

  1. Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Cookiebeleid:

 

Om jou een betere service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen jouw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen van jouw browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

 

Type Cookies

  1. Functionele cookies

Voorbeelden van deze cookies zijn: bijhouden van jouw login gegevens, de inhoud van je winkelmandje.

  1. Social Media cookies

Voorbeelden van deze cookies zijn: Artikelen die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel wil delen.

  1. Advertentie cookies

Via deze cookies kunnen wij jouw relevante advertenties tonen n.a.v. jouw interesses.

 

Welke Cookies worden er gebruikt?

Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over jouw bezoek op onze website.

Voor meer informatie rond de werking van deze cookies kan je de cookie en privacyverklaring van Google bekijken. Meer info: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

Facebook :

Door middel van Facebook plug in kan Facebook inzicht krijgen in de gegevens die we over je ontvangen, waaronder gegevens over je gebruik van andere websites en apps, of je nu wel of niet bent geregistreerd of aangemeld.

Wij doen dit uiteraard niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, je kan deze toestemming ten alle tijden aanpassen door het vinkje af en aan te klikken in de cookie voorkeuren.

Of je kan dit doen op je Facebook-pagina.

Waarom doen we dit?

Zo kan Delcourt Constructies bvba gerichte acties opzetten, die wel interessant voor jouw als klant kunnen zijn in de toekomst, wij monitoren uiteraard ook graag waar jouw interesses als klant liggen en hoe wij jouw klanten beleving nog beter kunnen maken. Heb je hierover suggesties? Stuur ze ons dan zeker toe!

Google Tag Manager beheert tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor de webshop.

Meer info: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Google Ads cookies worden gebruikt om onze advertenties relevant te maken voor onze bezoekers, op basis van het activiteiten van de bezoeker op onze website. Meer info: https://policies.google.com/privacy

Selligent cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over jouw bezoek op onze website en de producten die je bekijkt.